TEKİRDAĞ FİRMA REHBERİ

Tekirdağ firmalarının adres, telefon, konum bilgilerini bulabileceğiniz en güncel Tekirdağ firmaları listesi

ŞARTLAR VE KOŞULLARYasal Uyarılar

1. Bu kullanım şartları, tekirdagfirmarehberi.com internet sitesinin ne şekilde ve hangi koşullarda kullanılacağını belirler. Bu metinde kullanılan “kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2. Yukarıda bahsi geçen hizmet, kullanıcıya aşağıdakileri yapabilme imkanı sağlar: a) Bir kurumu (tüzel kişileri) veya meslek ya da işyeri sahibi gerçek bir şahsı (bundan böyle birlikte “işletmeler” olarak anılabilecektir), o kurumun veya gerçek şahsın adını veya yürüttüğü faaliyeti veya kayıtlı işyeri merkezini anahtar kelimeler olarak kullanmak ya da kurumun veya şahsın bulunduğu şehri, bölgeyi veya adresi yazmak suretiyle Şirketin veri tabanında aramak.Kullanıcının yapacağı aramaların sayısı günde 50 adet ile sınırlandırılmıştır. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. tekirdagfirmarehberi.com bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. b) İnternet sitesinin coğrafi haritasında kurumun veya gerçek kişi adına kayıtlı işyerlerinin merkezinin bulunduğu tam konumu, oraya nasıl gidileceğini ve kurumun veya gerçek kişi adına kayıtlı işyeri merkezinin etrafındaki ilgi alanlarını bulmak. c) Veri tabanındaki işletmelere dâhil olmak için kendi bilgilerini (daha açık belirtmek gerekirse, isim veya işletme ismi, faaliyet ve şirket merkezi) tekirdagfirmarehberi.com ile paylaşmak.

3. Bu internet sitesinde sunulan hizmet ve haritalar, fotoğraflar, videolar da dâhil olmak üzere internet sitesinde yayınlanan içerik, yalnızca kişisel ve profesyonel olmayan kullanım içindir. İnternet sitesini ticari amaçlar için kullanmak yasaktır.

4. Kullanıcı, internet sitesine ve hizmete erişimden sorumludur; internet sitesini meşru maksatlar için ve ahlak kuralları çerçevesinde kullanmalıdır. Kullanıcıların internet sitesinin veri tabanına doğrudan erişim amaçlı her türlü kullanımları yasaktır. Örneğin, kişisel veya profesyonel kullanım amacıyla otomatik veri alma yazılımı kullanmalarına izin verilmez.

5. Bu internet sitesi, Bahadır Sönmez’in mülkiyetindedir. İnternet sitesinde görünen veya internet sitesi ziyaretçileri tarafından kullanılan hizmet ve içerik (veriler, veri tabanları, yazılım, fotoğraflar, videolar, bilgiler, logolar, ayırıcı işaretler de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kesinlikle yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve tümü fikir ve sanat eserleri ve ticari markalar mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan söz konusu bilgi ve veriler, kullanıcının bunları kullanma yetkisine sahip olduğu veya bunları kullanma yetkisinin kullanıcıya devredildiği anlamına gelmez. Hizmet ve/veya içeriğin herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen kopyalanması, yeniden üretilmesi, sunulması, adapte edilmesi, değiştirilmesi, yayınlanması ve dağıtılması yasaktır. Ayrıca, internet sitesinde veya ilgili haritalarda görünen telif haklarını, ticari markaları veya fotoğrafları değiştirmek ve/veya silmek de yasaktır. Daha açık belirtmek gerekirse, bu kullanım şartlarını kabul etmiş kullanıcılar tarafından gönderilen verilerle ilgili olarak, kullanıcılar bu tip verilerin tekirdagfirmarehberi.com internet sitesinde paylaşılması için bahsi geçen internet sitesine izin verirler. Söz konusu verileri paylaşan kullanıcılar, bu verilerin kendi eserleri olduklarını veya bunlarıtekirdagfirmarehberi.com internet sitesine göndermek için yasal lehtarlarından izin aldıklarını ve veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarını veya telif haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. tekirdagfirmarehberi.com, bu veriler üzerindeki herhangi bir hakkın ihlal edilmesinden sorumlu tutulamayacaktır; bu tür sorumluluklar, tek başına ve münhasıran verileri gönderen kullanıcıya aittir.

6. İçerik ve hizmet “olduğu gibi” sağlanmıştır. tekirdagfirmarehberi.com; bilgilerin erişilebilirliği, bütünlüğü, geçerliliği ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Bir adresten diğerine veya bir adresten bir ilgi alanına yönlendirme uygulaması, bir algoritma sonucudur; mümkün olan en kısa yol olmayabilir. tekirdagfirmarehberi.com, kullanıcının bu internet sitesinde bulunan veya bu internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilir hale gelen bilgiler temelinde verdiği kararlardan sorumlu değildir. Her kullanıcı, kendi kişisel donanımı ve yazılımını virüslere karşı korumaktan sorumludur. Kullanıcılar, hizmete dair herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. tekirdagfirmarehberi.com bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

7. tekirdagfirmarehberi.com, hizmetin kesintiler olmaksızın daima ulaşılabilir olacağını ve sorunsuz bir şekilde ve aksamadan çalışacağını garanti etmemektedir. Kesintiler, özellikle de internetin veya internet sitesinin erişilebilir olmaması ya da hizmetin geçici olarak kesintiye uğraması durumunda, tekirdagfirmarehberi.com un kontrol edemediği teknik koşullardan kaynaklanabilir. Kesintiler, bakım veya güncelleme işleri yürütülürken de söz konusudur. Kullanıcı, mümkünse çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen bu tür işleri kabul ettiğini beyan eder. Hizmetin bu şekilde geçici olarak erişilmez olması, bir arıza veya hata değildir. tekirdagfirmarehberi.com, kullanıcının hizmet, bilgi ve bu internet sitesinin kullanımı ve/veya erişilmezliği nedeniyle maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

8. tekirdagfirmarehberi.com üçüncü kişilerce kontrol edilen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, kullanıcıların yararlanması amacıyla sunulmuştur; tekirdagfirmarehberi.com bu internet sayfalarını desteklediği veya içeriklerini kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcının bu bağlantıları kullanmayı tercih etmesi durumunda,tekirdagfirmarehberi.com’un internet sayfasından ayrıldığını ve tekirdagfirmarehberi.com’un üçüncü kişilere ait internet sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını bilmelidir. Bu nedenle tekirdagfirmarehberi.com, bu bağlantılar ile yönlendirilen üçüncü kişi internet sayfalarının içeriğinden, yine üçüncü kişi internet sayfaları ziyaret sırasında kullanıcı tarafından verilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından veya kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir mali ya da başka türde zarardan veya kayıptan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Bu hükümler, üçüncü kişi internet sayfaları için geçerli değildir. Kullanıcı, dikkatli davranmalı ve ziyaret ettiği internet sayfalarının kullanım şartları hakkında bilgi edinmelidir.

9. tekirdagfirmarehberi.com un kurum ve işletmelere dair veri tabanına dâhil olmak isteyen kullanıcıların kişisel bilgileri, kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, hizmetin sağlanması, Şirket ürünleri ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla (toplama, girme, düzenleme, kaydetme de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işleme alınacaktır. Söz konusu kullanıcılar tarafından hizmetin kullanılması, bilgilerinin hizmet bağlamında işlenmesi için tekirdagfirmarehberi.com’a yetki verdikleri anlamına gelmektedir.tekirdagfirmarehberi.com kullanıcılar tarafından bu kapsamda sağlanan bilgileri veri tabanına kaydetmek ve/veya hizmet kapsamında diğer kullanıcılar ile paylaşmak konusunda tek başına karar alma yetkisine sahiptir. tekirdagfirmarehberi.com un kullanıcılar tarafından sunulan bilgileri hizmet kapsamında tekirdagfirmarehberi.com üzerinden yayınlayıp yayınlamayacağı veya hangi sürelerde yayına alacağı yine tekirdagfirmarehberi.com un tasarrufundadır. Bu anlamda veri paylaşımı kullanıcılara tekirdagfirmarehberi.com ve sahibinden herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

10. Kullanıcılar, tekirdagfirmarehberi.com sitesinde duyurulacak iletişim yolları kanalıyla tekirdagfirmarehberi.com ile iletişime geçebilirler. Kullanıcı, bahsi geçen iletişim yöntemlerini kullanarak, tekirdagfirmarehberi.com veri tabanında sakladığı kişisel verilerini doğrulayabilir ve tekirdagfirmarehberi.com dan bu verileri düzeltmesini, değiştirmesini veya silmesini talep edebilir. Kullanıcı tekirdagfirmarehberi.com veri tabanından silinmek istiyorsa, yine duyurulacak iletişim yolları kanalıyla tekirdagfirmarehberi.com veri tabanından silinmeyi talep ettiğini bildiren imzalı bir dilekçe göndermelidir. Aksi takdirde,tekirdagfirmarehberi.com kullanıcıdan tekirdagfirmarehberi.com veri tabanından silinmesini talep ettiği imzalı bir dilekçe almamışsa, tekirdagfirmarehberi.com kullanıcının kişisel bilgilerini hizmet bağlamında ve tanıtım mesajları göndermek amacıyla muhafaza etme hakkını elinde tutar.

11. tekirdagfirmarehberi.com (tek başına ve/veya uzmanlaşmış üçüncü şahıs şirketleri ile işbirliği içinde), tanımlama bilgilerinin (cookies), web işaretçilerinin kullanılması vb. de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ziyaretçi sayısını tespit etmek, istatistikler çıkarmak ve internet sitesinin işlevselliğini arttırmak adına bilgiler toplar. İnternet sitesine yapılan bir ziyaret sırasında, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar ve bu sayfalarda bulunması mümkün her türlü tanımlama bilgisi kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Tanımlama bilgileri, internet sitesi ziyaretçilerinin bilgisayarlarını sunucuya tanıtan metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri, yalnızca elektronik iletişim ağı aracılığıyla iletişim kurmak veya iletişimi kolaylaştırmak ya da gerekli olduğunda kullanıcının talep ettiği hizmeti sunmak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Hizmet kullanıcısı, bilgisayar tarayıcısını tekirdagfirmarehberi.com internet sitesindeki bazı hizmetlerde bulunan tanımlama bilgilerinin kullanımı için kendisini uyarır veya tanımlama bilgilerinin kullanımını tamamen engelleyecek şekilde ayarlayabilir.

12. tekirdagfirmarehberi.com hizmet ve internet sitesinin kullanım şartları üzerinde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir. Yapılan her türlü değişiklik tekirdagfirmarehberi.com internet sitesinde duyurulacaktır.

13. tekirdagfirmarehberi.com kullanımı, işbu kullanım şatlarının koşulsuz kabul edilmesini gerektirir.

14. İşbu kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna tabidir ve yargı yetkisine Tekirdağ mahkemeleri ve icra daireleri sahiptir.

15. tekirdagfirmarehberi.com yalnızca hizmetlerine ve ürünlerine ilgi duyduğunu ifade eden veya tekirdagfirmarehberi.com’a firmalarını telefonla veya e-posta ile kayıt ettiren ve onlara sağlayabilecekleri ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren kişilerle kendi işlerinin performansını artırmak için irtibata geçer. Bilgilerini, ürünlerinin ve hizmetlerinin üçüncü taraf web sitelerinde (örneğin Facebook) kişiselleştirilmiş reklamları için kullanabilir. tekirdagfirmarehberi.com bu bilgileri üçüncü taraflara iletmemektedir. E-posta alıcıları, istatistiksel amaçlar için e-postaların gönderildiği platform çerezlerini kullanmayı kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak tekirdagfirmarehberi.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz; ilgili hizmetlerimizin talep edilmesi, devamlılığı, elde olan verinin zenginleştirilip hizmetlere sunulması, faturalama, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyeti, teşekkür, kutlama, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı gibi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek, sistemlerde muhafaza altında tutulabilecektir. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; tekirdagfirmarehberi.com Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler, Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları saklıdır. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; tekirdagfirmarehberi.com tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında tekirdagfirmarehberi.com yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, gibi elektronik ortamda toplanır. e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 6698 Sayılı Kanun 11. Maddesi uyarıncatekirdagfirmarehberi.com a başvurarak; a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi tekirdagfirmarehberi.com‘a yazılı olarak (Noter kanalı, iadeli taahhütlü posta v.b. yollarla) iletebilirsiniz.
Tekirdağ Firma Rehberi

© 2022 · Her hakkı saklıdır · Şartlar ve koşullar